IZLET NA OPLENAC

BROJIMO KORAKE – NE BROJIMO GODINE

Univerzitet za treće doba "Đuro Salaj" u okviru Nedelje fizičkih…

Biološka i hronološka starost

Jutros kada ste se probudili, bili ste veoma bogati. Bogatiji…

Više aktivnosti manje bolesti

„Fizička aktivnost može zameniti mnoge lekove, ali nijedan…

Značaj neformalnog obrazovanja

Šta je to neformalno obrazovanje i da li postoji kod nas? Globalizacija…