U okviru škole za stručno osposobljavanje spadaju sledeća zanimanja građevinske struke:

 • zidar
 • tesar
 • moler
 • armirač
 • betonirac
 • keramičar
 • metalofarbar
 • peskar
 • perketar
 • ..

Kome je namenjen ISPIT ZA PROVERU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI?

Svim ljudima koji obavljaju različite poslove građevinske struke, a nemaju validan dokument u vidu sertifikata kojima to i dokazuju.

Kako i gde se polaže ispit za stručnu osposobljenost?

Ispit za stručnu osposobljenost se polaže pred stručnom tročlanom komisijom koju čine dva profesora i jedan predstavnik institucije. Sastoji se iz četiri predmeta i obezbeđena je odgovarajuća literatura (koja je uračunata u cenu):

 1. Organizacija rada
 2. Zaštita na radu
 3. Tehnologija zanimanja
 4. Osnovi struke

 

Način polaganja je usmenim ili pismenim putem, a svi predmeti se polaže u jednom danu u skladu sa dogovorom kandidata/polaznika.

Mesto polaganja je u našim prostorijama u Nemanjinoj 28, ali za organizovane grupe postoji mogućnost polaganja u prostorijama klijenta.

Koja je dokumentacija potrebna?

Da bi kandidat izašao na polaganje ispita za proveru stručne osposobljenosti, potrebno je da od dokumenata poseduje:

 1. Potvrdu o obavljenoj praksi (260 časova)
 2. Fotokopija izvoda knjige rođenih
 3. Fotokopija diplome o završenoj Osnovnoj/Srednjoj školi ili fotokopija radne knjižice

 

Nakon položenog ispita, kandidat dobija sertifikat sa kojim može da obavlja poslove samostalno ili kod poslodavca.

Važno je napomenuti da, stečenim sertifikatom kandidat ne dobija 3. ili 4. stepen stručne spreme.

 

Tradicija Škole za stručno osposobljavanje „Đuro Salaja“ datira od 1952. godine i do sada je osposobljeno više desetina hiljada zadovoljnih polaznika.

Broj ljudi koji su se stručno osposobili kod nas – govori umesto nas. (treba da se izmeni ovaj deo da bude efektan)

Za sve dodatne informacije pozovite nas na brojeve telefona:

011/ 3619-273; 011/ 3619-430; 063/415-798