Dia Music Centar jeste muzički projekat koji predstavlja koncerte klasične muzike:

  • DiA baby music (za bebe i decu 0-4 godine)
  • DiA kids music (za decu 4-8 godina)
  • DiA prenatal music (za trudnice – buduće mame)

DiA music centar čine Dragana Zoričić, diplomirani muzički pedagog i Ana Urban Mitić, diplomirani etnomuzikolog – profesori sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom. U timu se nalaze i vaspitač-pedagog i patronažna sestra.