Značaj neformalnog obrazovanja

Šta je to neformalno obrazovanje i da li postoji kod nas? Globalizacija i hiperkonkurencija danas su dva opšteprisutna trenda, kako u svetu tako i kod nas, i zajedno utiču na svakodnevne promene u društvu. Ukoliko želimo da budemo uspešni i da sebi obezbedimo sigurnu budućnost moramo da budemo u korak sa promenama. Postojeće znanje i veštine potrebno je unapređivati i aktuelizirati, a to znači usavršavati se celog života.

Da bismo pojasnili šta je to neformalno obrazovanje, hajde prvo da krenemo od toga šta je formalno obrazovanje. Formalno obrazovanje podrzumeva znanje stečeno u strukturisano-obrazovanim sistema – predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske ustanove i ustanove višeg i visokog obrazovanja. Učenje je organizovano prema planu i programu i u manjem stepenu obraća pažnju na individualnost pojedinca. Stiče se postepeno, prilagođeno je uzrastu i zbog toga izdeljeno po razredima i stepenima. Međutim, formalno obrazovanje se sporije menja u skladu sa potrebama društva. Takođe, školsko doba je, u poređenju sa našim životnim vekom, relativno kratak period. Tu prednosti neformalnog obrazovanja stupaju na scenu.

Neformalno obrazovanje služi da dopuni formalno obrazovanje i da nam da priliku da pristupimo svim onim sadržajima o kojima smo možda manje naučili ili koji su čak ostali potpuno netaknuti. Neformalno obrazovanje se sprovodi kroz aktivnosti kao što su kursevi, seminari, predavanja, konferencije, radionice, razni tipovi treninga, kao i volontiranje. Ono što je tipično za ovaj tip obrazovanja jeste da je učešće polaznika dobrovoljno, često nezavisno od godina, iskustva i prethodnog obrazovanja. Predavač treba da bude obučena i kompetentna osoba i njegova uloga nije da samo „predaje“ polaznicima već između njih mora postojati razmena iskustava i veština, kao i učenje kroz praktičan rad. Ciljevi neformalnog obrazovanja su da se poveća opšti nivo znanja, kao i nivo znanja iz specifičnih oblasti, da se razvije kritičko mišljenje, pojasne vrednosti, kreiraju stavovi i da se pronađe ono u čemu smo najbolji i šta nas najviše inspiriše.