DiA baby music (bebe i deca 0-4 godine)

i

DiA kids music (deca 4-8 godina)

DiA baby music i DiA kids music baziraju se na izvođenju i slušanju klasične muzike i ranoj muzičkoj stimulaciji uz pomoć bezvučnih intrumenata Orfovog instrumentarijuma (zvečki, štapića, marakasa i sl.)

Koncept koncerata je osmišljen kao muzičko izvođenje dueta klavira i violine (uz mogućnost proširenja ansambla sa još instrumenata), slušanje popularne klasične muzike za decu, stimulaciju dece muzičkim instrumentima i muzičkim igrama u toku trajanja samih kompozicija.

U toku koncerata, sa decom se nalazi i diplomirani pedagog-vaspitač. Deca su raspoređena u sali, na mekanoj podlozi.

Koncerti traju 45 minuta i podrazumevaju prisustvo deteta i jednog ili oba prijatelja.