Centar za obrazovanje „Đuro Salaj“, u okviru „Đuro Salaj“ AD organizuje programe za stručno osposobljavanje:

  • Protivpožarna zaštita
  • Zaštita od hemijskih udesa
  • Zaštita od korozije
  • Zavarivači (više programa)
  • IT programeri
  • Specijalizovani programi za upravljanje procesima rada u kompanijama DCS course title/ Distributed Control Systems

Sve informacije možete dobiti na broj telefona:
011/3619-223