OBUKA ZA ZAVARIVAČA

Opis aktivnosti – obuka zavarivača:

 • Obuka zavarivača za postupak – 111 – REL (ručnoelektrolučno zavarivanje elektrodom)
 • Obuka zavarivača za postupak – 131 – MIG (u zaštitnoj atmosferi argona)
 • Obuka zavarivača za postupak – 135/136 – MAG (u zaštitnoj atmosferi mešavina i / ili CO2 sa punom ili punjenom žicom)
 • Obuka zavarivača za postupak 141 – TIG (elektrolučno zavarivanje neotopivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa) – nelegirani čelik
 • Obuka zavarivača za postupak – 311 – GASNO (autogeno)

Obuka se obavlja svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 h (ponedeljak – četvrtak).

Obuka se sprovodi prema programu međunarodnog instituta za zavarivanje, modul EWF E1 – E8.

Obuka uključuje teoretsku nastavu i praktičnu obuku.

Teoretsku nastavu – Bezbednost i zdravlje na radu i polaganje testa iz BZR-a (1 čas).

Teoretsku nastavu – Zavarivanje obavljaju Evropski inženjeri, specijalisti za zavarivanje (9 čas).

Praktičnu obuku vrši Instruktor zavarivanja pod nadzorom evropskog inženjera zavarivanja.

Obuka se vrši na najsavremenijim uredjajima za zavarivanje (Miller, Kemppi, Esab,…)

U cenu je uračunata kopija skripte za navedeni postupak zavarivanja.

Po kandidatu u cenu su uračunati troškovi:

 • Teorijska i praktična nastava,
 • Literatura,
 • Organizacija i realizacija programa,
 • Polaganje ispita,
 • Izdavanje sertifikata.

WELDER TRAINING

Description of activities – welder training:

 • Welder training 111 for MEW (manual electric welding with an electrode);
 • Welder training 131 for MIG (argon shielding gas welding);
 • Welder training 135/136 for MAG (shielding gases mixture and/or CO2 with consumable wire electrode )
 • Welder training 141 for TIG (gas tungsten arc welding, non-consumable electrode, argon shielding zone) – plain carbon steel;
 • Welder training 311 for GAS (OXY-FUEL WELDING)

Training is carried out every work day from 8 am to 5 pm (Monday to Thursday).

The training is carried out according to the International Welding Institute programme, modul EWF E1 – E8.

The training comprises theoretical and practical lessons (1 lesson)

Theoretical lessons: health and safety at work and taking the safety at work test.

Theoretical lessons: welding done by European engineering, welding specialists (9 lessons)

Practical training classes are conducted by a welding instructor under European welding engineering supervision.

Training uses the latest welding equipment (Miller, Kemppi, Esab…)

The rate include a textbook copy for each welding procedure.

Rates per candidate include:

 • Theoretical and practical lessons;
 • Literature;
 • Programme organisation and implementation;
 • Exams
 • Certificates