Muzički studio “Pesmarica”- klavir

Studio okuplja muzički nadarene ljude svih generacija, pa je i savladavanje tehnika sviranja na klaviru prilagođeno uzrastu i afinitetu polaznika. Program rada se odvija prema planu muzičkih škola.

Časovi su individualni i održavaju se jednom do dva puta nedeljno, u trajanju od 45 minuta (deca) i 60 minuta (odrasli). U zavisnosti od opredeljenja, moguće je održavati i časove solfeđa.

Nastava se odvija tokom cele školske godine, izuzev jula i avgusta meseca.

Predavač je Juliana Anastasijević.