OBUKA ZA DCS UPRAVLJAČKE SISTEME

Teorijska obuka

Realizuje se u prostorijama Centra za obrazovanje „Đuro Salaj“ AD, obuku realizuje po jedan predavač specijalizovan za svaku oblast.

Plan obuke:

• Osnovne karakteristike DCS sistema i SCADA sistema
• Oprema DCS i SCADA sistema
• Osnovi PLC kontrolera DCS sistema
• Osnovi mreža sistema komunikacija DCS i SCADA
• Zaštita DCS i SCADA sistema

Praktična obuka na DCS sistema realizuje se u specijalizovanom centru za obuku kod partnera Centra za obrazovanje „Đuro Salaj“ AD.

Sadržaj obuke:

• Ouka za rad DCS PLC sistemi
• Obuka za rad DCS SCADA sistemi

Praktična oubka na postrojenjima termotehničke, procesne, energetske i metalske industrije realizuje se u preduzećima gde su u upotrebi DCS sistemi uz prisustvo dva predavača.
Obuku drže kadrovi visoke stručne spreme mašinske i elektrotehničke struke sa dugogodišnjim iskustvo u radu sa DCS sistemima, sa odgovarajućim sertifikatima.

U cenu obuke su uračunati:

• Teorijska i praktična nastava
• Literatura
• Polaganje ispita
• Izdavanje sertifikata

CANDIDATES’ TRAINING FOR MANAGING THE DCS SYSTEMS

Description of activities:

Theoretical Training

The training is carried out in the „Djuro Salaj“ AD Education Centre premises, conducted by one teacher, a specialist in the field.

Training Plan:

• DCS and SCADA systems basic characteristics;
• DCS and SCADA systems equipment;
• Basics in the DCS system PLC controller;
• Basics in the DCS and SCADA communication systems network;
• DCS and SCADA systems protection

DCS Systems Practical Training

The training is carried out at a specialised education centre in the „Djuro Salaj“ AD Education Centre Partner’s premises.

Training:

• Training for working with the DCS PLC systems;
• Training for working with the DCS SCADA systems;

Practical training is carried out on thermo-technical, processing, power and metal industry installations and facilities.

It is conducted by two teachers in companies where the DCS systems are in use.

The training is carried out by the personnel of higher education in the mechanical and electrical engineering with years’ long experience in the work with the DCS systems, all possessing appropriate certificates.

The training rates include:

• Theoretical and practical lessons;
• Literature;
• Exams;
• Certificates