Biološka i hronološka starost

Jutros kada ste se probudili, bili ste veoma bogati. Bogatiji nego ikada u životu. Međutim, kako Vam je dan odmicao, vaš kapital je curio, nepovratno. Ni danas, kao ni juče, niste uspeli da zadržite ni dinar od tog bogatstva. Jedino što sa njime možete jeste da ga danas potrošite. Razmislite, u šta biste uložili?

Šta ako Vam kažemo da je iznos i valuta o kojoj je reč ni manje ni više, nego tačno 86,400 sekundi? Jutros ste se probudili sa novim danom na raspolaganju, koji će proći već večeras. Ma kakav da je – bilo sunčan prolećni, ili tmurni jesenji – tome ne možemo stati na put, sekunde izmiču.

Vreme je de facto, ono neminovno prolazi. Isto tako, činjenica je da svi mi starimo i da naše godine prolaze. Međutim, način na koji starimo je ono što je promenljiva u ovoj jednačini. Upravo u tome je razlika između naše hronološke i biološke starosti. Hronologija dolazi iz racia, služeći nam da stvari dovedemo u red. Biologija je pak, nepresušni izvor kreativnosti, odnosno različitih načina da provedemo naše vreme.

Davno beše kada smo naučili smo da brojimo, dok smo nevešto pokazivali prstićima koliko godina imamo. Ta računica nije stala do danas, jer godine života i dalje brojimo. No, da li smo u isto vreme naučili da crpimo izvor kreativnosti? Po rođenju svi mi dobijemo isto – mali kalendar života i česmu mogućnosti. Hronološka starost je ta koja se upisuje u kalendar. Biološka starost je kvalitet tog kalendara.

Vreme krene da otkucava čim napravimo prvi udah. Naša hronološka linija od tog trenutka počinje da raste. Ona je izražena u brojkama, da je svako može izmeriti i zapisati. Na primer u kalendar, ili u ličnu kartu. Poput drveta, prvo je zeljasta stabljika koja s vremenom očvrsne u drvenasto stablo. To je, dakle naša hronološka starost. Međutim, uz prvi udah dobijamo još jednu liniju rasta – liniju mogućnosti. Ona može da raste, ali može i da kržlja. Ako je redovno zalivamo hobijima, rekreacijom i novim znanjima, ona će da klija i da se dugo zeleni. No, ako je zapostavimo, ova linija će početi da se suši, biće troma i krhka. Predstavlja biološku starost.

Suština je da se starenje treba shvatiti kao dijalektički proces. S jedne strane, ono je nezaustavljivo, i paralelno je protoku vremena. Tako shvaćeno, ono se naziva: hronološka starost. S druge strane, naše telo i um čine poseban sklad, koji nije usko povezan sa vremenom. Setite se kako nam vreme „proleti“ kada uživamo, jer naše misli ne protiču paralelno sekundama. Na isti taj način vreme ne utiče direktno na naše starenje, koje se odnosi na naše telo i duh. Biološka starost mnogo više zavisi od izbora koje mi donosimo, stavova kojima se vodimo i navika koje negujemo. Zato je važno setiti se da smo bogati samo ujutro, i da nam kvalitet života zavisi od pametno uloženih sekundi. Naš savet je da ih investirate u psiho-fizičko zdravlje, sreću i uspeh. A, u tome se trudimo da Vam pomognemo.