Autor: predavač Maša Gazdić

ŠKOLA UMETNIČKE KERAMIKE – OSETI GLINU

Glina je osnovni materijal od koje se pravi keramika. Postoje prirodne i veštačke gline.

Na radionicama koristimo pripremljenu glinu, očišćenu od organskih materija, koja je najbolja za početnike.

Rad sa glinom značajan je za razvoj ličnosti. Koristi se u terapeutske svrhe, ali doprinosi i kreativnom izražavanju, uz konkretne praktične koristi. Rad sa glinom pomaže u osvešćivanju sebe, jer individua kroz rad spoznaje svoje mogućnosti i izražava kreativnost.

S obzirom na to da keramika pripada primenjenoj i trodimenzionalnoj vrsti umetnosti, utoliko je njen značaj veći jer je individua u stanju da svoj kreativni potencijal pretvori u veliki broj UPOTREBNIH I DEKORATIVNIH PREDMETA!

PRIJAVITE SE! Škola umetničke keramike traje 5 meseci, a nastava se odvija jednom nedeljno u trajanju od tri sata. Po završetku škole, uz dodelu sertifikata, organizujemo i izložbu koja za cilj ima prikazivanje upotrebljivosti predmeta izrađenih tokom nastave.

Predavač: Milena Maša Gazdić
(e-mail m.mgazdic@gmail.com)

FAZA 1:
– upoznavanje sa vrstama gline
– priprema gline za rad
– razni pomoćni materijali i alatkice
– tehnike
– čuvanje i sušenje gline

FAZA 2:
– Tehnike Iz ruke :
– tehnika ploče
– tehnika „kobasice“
– oblikovanje iz kugle
– reljefna dekoracija

FAZA 3:
– kalupi
– drške
– posude i predmeti; izrada tehnikama “iz ruke”

FAZA 4:
– kvecovanje (kalup)
– livenje
– oblikovanje figura
– boja

FAZA 5:
– boje (engobe)
– glazure
– točak