• prodavac prehrambene robe
  • prodavac građevinskog i ogrevnog materijala
  • prodavac metalne i elektrotehničke robe
  • prodavac tekstilne robe
  • prodavac mešovite robe