WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET

Naša prednost je: Vrhunski predavači, dugogodišnje iskustvo, male grupe (do 10 polaznika), jedan polaznik-jedan racunar, povoljna cena (mogućnost plaćanja u ratama)

 

Osnove Windows operativnog sistema

– Računar i njegovi periferni uređaji; rad sa mišem, tastaturom, CD jedinicom)
– Osnove rada sa prozorima, menijima, ikonama i dijalozima
– Pokretanje programa i prestanak

Rad sa datotekama i direktorijumima

– Pojam datoteke i direktorijuma
– Rad sa Windows Explorer-om, upoznavanje sa radnim okruženjem
– Osnovne operacije sa datotekama i direktorijumima (pravljenje novih, selektovanje,
preimenovanje, snimanje, brisanje, kopiranje)

Uređenje teksta uz pomoć kompjutera

– Pokretanje programa MS Word, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje
– Pravljenje novih dokumenata, snimanje dokumenata, otvaranje postojećih dokumenata
– Podešavanje parametara stranica u dokumentima (veličina i orijentacija papira, margine)
– Unos teksta (kucanje teksta, popravljanje grešaka u kucanju, kretanje kroz tekst), rad sa višejezičkom podrškom
– Formatiranje teksta
– Nabrajanja u tekstu
– Priprema dokumenata za štampanje i štampanje (opciono)

Tabelarni prikaz

– Upoznavanje sa programom Excel
– Rad u radnim stranama, ćelijama, kolonama i redovima
– Formule(matematicki proracuni i logicke operacije)
– Tabele
– Grafikoni

Osnovno korišćenje Internet-a

– Pokretanje programa Internet Explorer, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje
– Rad sa pretraživačima, kretanje po Internetu, dolazak do traženih podataka

Korišćenje elektronske pošte

– Rad sa programom Outlook
– Osnove korišćenja elektronske pošte (e-mail)

Opciono u zavisnosti od dinamike prihvatanja bazičnih stavki

-Upoznavanje sa najčešćim greskam I nepravilnostima u radu računara
– Okvir oko teksta, rad sa paragrafima
– Pravljenje naloga na raznim internet portalima I servisima, mere I predostrožnosti

– W
ebmail servisi yahoo, gmail, hotmail
– Rad u programu namenjenom za komunkaciju preko interneta, Skype

Trajanje 36 časova dinamika 3 puta nedeljno po 3 časa.