Cilj:

Upoznavanje polaznika sa pravilnom negom i estetskim tretiranjem ruku i nogu, kao i sa pravilnim tehnikama svih vrsta depilacije.

Program

Pprogram se realizuje  tokom petomesečnih teoretskih i praktičnih aktivnosti.

1. Estetski pedikir

2. Medicinski pedikir

3. Manikir

4. Depilacija

5. Dermatologija

Trajanje:

Dinamika: dva puta nedeljno (ponedeljak i sreda) po četiri školska časa, u popodnevnim satima,

Dermatologija – termin će biti naknadno utvrđen

 

Pored  sveobuhvatanog petomesečnog programa realizuje se i obuka koja tretira pojedine probleme (pedikir, manikir, depilacija) u trajanju od jednog ili dva meseca

Nastava se realizuje u kabinetu praktićne nastave “Djuro Salaj“,ul. Resavska 78