OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH

Univerzitet za treće doba „Đuro Salaj“ imao je čast da učestvuje u obeleževanju 1. Oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba – a nešto više od 80 najaktivnijih Beograđana imalo je priliku da svoj dan proslavi jedinstvenom plovidbom po Dunavu i Savi.

Pokrovitelj događaja bila je Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a doprinos organizaciji dali su Amity, Udruženje penzionera Stari grad i Zemun, Crveni krst Savski venac, Volonterski servis Zvezdara, Udruženje „Jeleče“ i Univerzitet za treće doba „Đuro Salaj“