Centar za obrazovanje već decenijama izlazi u susret svim vašim potrebama za ličnim i stručnim usavršavanjem. Obrazovanje neformalnog tipa prilagođeno je kako potrebama pojedinca, tako i potrebama tržišta.

Ono što je podjednako važno deci koja tek treba da upišu srednju školu i tako na pravi način trasiraju put svoje budućnosti, ali i njihovim roditeljima jeste pripremna nastava za srednje škole.

U svetu sve veće digitalizacije i razmene informacija putem interneta korišćenje računara veoma je važno bez obzira na godine i profesionalno opredeljenje. Zato u Centru za obrazovanje imate mogućnost da steknete osnovno kompjutersko obrazovanje.

Vodeći računa o različitim društvenim grupama, u saradnji sa Udruženjem „Porodično gnezdo“, sprovodimo i obuku zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj „Prenatal“.

Organizujemo i osnovni kurs za računovođe, s obzirom da je i Nacionalna služba za zapošljavanje ovo zanimanje prepoznala kao deficitarno.

U svetu rastućih potreba, ne samo za kvalitetnim proizvodima/uslugama i njihovom kreativnom promocijom, već i za sopstvenim predstavljanjem koje privlači pažnju i ističe komparativne prednosti pojedinca, predlažemo Kurs za asistenta PR-a!

Ovo je samo deo obuka i kurseva koje možete završiti u Centru za obrazovanje „Đuro Salaj“. Priključite se nekoj od grupa od septembra do juna meseca svake godine!