Центар за образовање већ деценијама излази у сусрет свим вашим потребама за личним и стручним усавршавањем. Образовање неформалног типа прилагођено је како потребама појединца, тако и потребама тржишта.

Оно што је подједнако важно деци која тек треба да упишу средњу школу и тако на прави начин трасирају пут своје будућности, али и њиховим родитељима јесте припремна настава за средње школе.  

У свету све веће дигитализације и размене информација путем интернета коришћење рачунара веома је важно без обзира на године и професионално опредељење. Зато у Центру за образовање имате могућност да стекнете основно компјутерско образовање.

Водећи рачуна о различитим друштвеним групама, у сарадњи са Удружењем „Породично гнездо“, спроводимо и обуку здравствених радника за психофизичку припрему трудница за порођај „Пренатал“.

Организујемо и основни курс за рачуновође, с обзиром да је и Национална служба за запошљавање ово занимање препознала као дефицитарно.

У свету растућих потреба, не само за квалитетним производима/услугама и њиховом креативном промоцијом, већ и за сопственим представљањем које привлачи пажњу и истиче компаративне предности појединца, предлажемо Курс за асистента ПР-а!

Ово је само део обука и курсева које можете завршити у Центру за образовање „Ђуро Салај“. Прикључите се некој од група од септембра до јуна месеца сваке године!