Kreativnost dolazi iz znanja. Na kursu za PR asistenta dobićete konkretne ideje koje vam mogu pomoći da od malog biznisa dođete do velikog profita.

Za dva meseca intenzivnog kursa steći ćeteo snovna znanja i veštine iz oblasti novinarstva i odnosa s javnošću i postaćete stručnjak u oblasti gerila marketinga i PR-a.

Osim onoga što nude tradicionalni PR kursevi, ukazaćemo vam na mogućnosti korišćenja svih kanala komunikacije, koliko su bitni brzina, fleksibilnost i udruženi marketing, umeće javnog komuniciranja i razvijanje veština pregovaranja.
– Odnosi s medijima
– Promotivnekampanje
– Organizacijadogađaja
– Javni nastup
– Veština pregovaranja
– Krizni PR…

Samo su uvod u dvomesečni kurs, čija cena na mesečnom nivou iznosi 7.500 dinara. Radionice su subotom i nedeljom u večernjim terminima, u trajanju od 3 sata.

Redovna cena kursa je 15.000 dinara