Obuka se sastoji iz dve celine, sa ciljem da polaznici usvoje praktična i teorijska znanja o osnovnim tehnikama u umetnosti ikonopisanja i da uvežbaju savladane tehnike ikonopisanja.

Program:

  • Likovno oblikovanje ikoničkog crteža
  • Priprema i odabir pribora i materijala za rad
  • Priprema ikonopisačke preparature
  • Prenošenje crteža
  • Slikanje ikone
  • Osnovne tehnike pozlaćivanja ikone

Prvi deo kursa traje tri meseca, a nakon toga polaznici mogu kao hobisti da nastave da dolaze i da uvežbavaju stečena znanja. Nastava se odvija jednom nedeljno u trajanju od tri sata.