Projekat „Nova znanja – novi pristup“

CENTAR ZA OBRAZOVANJE “Đuro Salaj” I UNIJA POSLODAVACA SRBIJE

 

organizuju

                                  

BESPLATAN KURS 

u oblastima:

KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA

POSLOVNE KORESPONDENCIJE NA EGLESKOM JEZIKU

OSNOVNIH PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

 

 

Termini

I grupa: ponedeljak i sreda od 15.00 – 18.30 (prvo predavanje počinje 2. oktobra)

II grupa: utorak i četvrtak od 15.00 – 18.30 (prvo predavanje počinje 3. oktobra)

 

Obezbedite svoje mesto na vreme!

 

Način na koji komunicirate utiče na odnose sa ljudima, na status koji imate u vašoj poslovnoj organizaciji, pa čak i na to koliko benifita ostvarujete ili ne ostvarujete u svakodnevnim situacijama.

 

Da biste poboljšali svoju konkurentnost i konkurentnost sistema u okviru kojeg radite, neophodno je da znanja i veštine svakodnevno nadograđujete. Veština komunikacije, javni nastup, prezentacijske veštine, razvijanje pregovaračkih sposobnosti, rešavanje konflikata, jesu mogućnost da na najbolji način predstavite sebe i organizaciju u kojoj radite. Osim ovoga, na intenzivnoj jednomesečnoj obuci videćete i kako možete prenositi poruke korišćenjem modernih tehnologija i saznaćete o prednostima korišćenja interneta i društvenih mreža u poslovne svrhe. Naučićete osnove uspešnog marketinga i odnosa sa javnošću. Ovladaćete osnovama poslovne korespondencije na engleskom jeziku (usmena i pisana), koja će vam omogućiti vođenje kvlitetne komunikacije sa klijentima, poslovinim partnerima, izradu prezentacija, učešće na sastanicima, seminarima i sl. Bićete u prilici da se upoznate sa elemenatima/formom poslovnog pisma i osnovnih akata, sa osnovnim pravima i obavezama iz radnog odnosa i dr.

 

Jedino razvijanjem koncepta celoživotnog učenja i upoznavanja sebe možete prevazići granice koje postoje u vama i u svetu koji vas okružuje. Postanite deo projekta Nova znanja – novi pristup, učešćem na jednomesečnom intenzivnom kursu tokom meseca oktobra 2017. koji se zajednički sprovodi od strane Unije poslodavaca Srbije i njene članice Centra za obrazovanje„Đuro Salaj“.Svi učesnici Kursa dobijaju pisani materijal i sertifikat o učešću.

 

Predavači su profesori engleskog jezika škole stranih jezika „Đuro Salaj“ i stručnjaci u oblasti komunikacijskih veština i radnog zakonodavstva Unije poslodavaca Srbije.